30. des, 2015

Tidlig morgen på valpenes 2. levedag.

Litt mørkt og uklart, men en liten stemningsrapport på hvordan mor og valper har det.